Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Möjlighet att söka bidrag från stiftelser

Publicerad 2023-03-31 11:00
Just nu finns det möjlighet att som privatperson söka pengar från olika stiftelser.
Region Gotland är förvaltare av ett antal stiftelser, vilket innebär att regionen ansvarar för att administrera fördelningen av pengarna. De stiftelser som är aktuella att söka från just nu är:  
 

Gotlands kommuns sociala samstiftelse

Bidrag från Gotlands kommuns sociala samstiftelse kan sökas av personer som är i behov av ekonomiskt stöd och är folkbokförda på Gotland.
 
Sista ansökningsdag är den 30 april.
 
Ansökningsblanketter och information finns på
gotland.se/stiftelser
Telefon socialförvaltningen: 0498-20 46 11
 
 

Elsa Berglunds stiftelse för boende i Sjonhem med omnejd

Bidrag från Elsa Berglunds stiftelse kan sökas av sjuka personer som är i behov av vård och ekonomiskt stöd och är folkbokförda i Sjonhem eller angränsande socknar; Ala, Ganthem, Halla, Viklau och Vänge.
 
Ansökningsblanketter och information finns på
gotland.se/stiftelser
Telefon socialförvaltningen:  0498-20 46 11
 
 

Hjalmar Westergård-Roos stiftelse

Är du född och skriven i Västergarn eller Sanda och fyller högst 23 år under 2022?
 
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse kan ge underhåll till barn- och ungdomar i Västergarn eller Sanda, som har mist en eller båda av sina föräldrar. Stiftelsen ger också stipendier och studiebidrag till ungdomar som är födda och boende i första hand Västergarn och i andra hand Sanda.
 
Sista ansökningsdag är den 30 april.
 
Ansökningsblanketter och information finns på gotland.se/stiftelser
Telefon regionstyrelseförvaltningen: 0498-26 91 12
 
 

Hilma och Axel Gustafsons minne

Stiftelsens ändamål är att utdela hjälp för praktisk utbildning på såväl Gotland som fastlandet till obemedlade, begåvade och skötsamma ynglingar (pojkar), vilka inte fyllt 21 år och äro födda och uppfostrade inom Gotlands län och med goda betyg avgått från folkskola, eventuellt fortsättningsskola, och vilka visa håg och läggning för praktiskt yrke inom industri, hantverk och handel. Företräde bör ges åt föräldralösa.
 
Sista ansökningsdag är den 30 april.
 
Ansökningsblanketter och information finns på gotland.se/stiftelser
eller via Kjell Broander kjell@broander.se
Telefon:  070-766 86 60