Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Matavfallspåse med vattenavvisande kraftpapper införs på Gotland

Publicerad 2022-04-05 12:46
Nu tillhandahåller Region Gotland bruna påsen – en matavfallspåse med vattenavvisande kraftpapper istället för den gröna bioplastpåsen. Bioplastpåsen kommer succesivt fasas ut under kommande år. Den nya matavfallspåsen passar till de matavfallskorgar som idag används i hushållen.

Matavfallspåsen kan hämtas vid återvinningscentraler, hos Region Gotlands reception i Rådhuset på Visborg i Visby samt hos de flesta Coop- och ICA butiker från påskhelgen 2022.

Inledningsvis gäller detta den mindre matavfallspåsen för hushåll, inom snar framtid kommer även den större matavfallspåsen i kraftpapper att finnas tillgänglig för verksamheter.

Tänk på att

  • Matavfallspåsen i kraftpapper tål vätska men inte i lika stor mängd som bioplastpåsen.
  • Låt matavfallet rinna av i det mån som går.
  • Byt matavfallspåsen i kraftpapper med jämna mellanrum för att undvika att påsen går sönder på grund av vätska.

Vad är egentligen matavfall och varför ska det sorteras?

Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige. Vad många inte tänker på är att matresterna innehåller massor av energi och näring. När det kastas tillsammans med vanliga sopor går värdefullt material upp i rök. Matavfall är det som blir över när du lagar mat eller har ätit, som exempelvis potatisskal och gammalt bröd. Det är viktigt att ha koll på vad som är matavfall och hur man sorterar det rätt för att vi ska kunna ta hand det på ett bra sätt. Om matavfallet sorteras rätt kan vi ta vara på både energin och näringen som finns i det. Matavfallet blir till biogas, ett miljövänligare bränsle för exempelvis bussar och bilar. Men det blir också bli näringsrikt gödsel som används i jordbruken vid odling av ny mat och återför viktiga ämnen som fosfor och kväve till marken.

Du gör skillnad när du sorterar matavfall

Det slängs cirka 37 kilo mat per person och år, för en familj på två vuxna och två barn handlar det om cirka 148 kilo per år. Ett enda bananskal motsvarar att köra en bil i hundra meter. Tänk då hur mycket biogas vi kan producera om allt matavfall blir sorterat! Du gör ett viktigt jobb när du sorterar.

En annan viktig sak du kan göra för miljön är att försöka minska matsvinnet. Som matavfall räknas både oundvikligt matavfall och onödigt matsvinn. Kaffesump och bananskal är exempel på oundvikligt matavfall. Matrester eller matvaror som hade kunnat ätas om det bara tillagats i tid är onödigt matsvinn.

Matsvinn är en riktig miljöbov

Produktion och konsumtion av livsmedel står för 20-25 procent av Sveriges totala klimatpåverkan. Om den mat som slängs i onödan i stället skulle ätas upp skulle vi inte behöva producera lika mycket mat. Detta skulle i sin tur leda till minskad miljöpåverkan från livsmedelskedjan. FN:s globala hållbarhetsmål säger att vi fram till 2030 ska halvera vårt matsvinn per person.

Återvinningsstationer (ÅVS) och återvinningscentraler (ÅVC)

Tidningar och förpackningar sorteras för återvinning och lämnas på en ÅVS eller en ÅVC. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, har återvinningsstationer runt om på Gotland. För information om platser, se FTIs webbsida www.ftiab.se eller ring FTIs kundtjänst på telefon 0200-88 03 11. Vid Region Gotlands återvinningscentraler i Burgsvik, Fårösund, Hemse, Klintehamn, Ljugarn, Slite och Visby kan du lämna grovavfall (skrymmande hushållsavfall), elavfall och farligt avfall.

Meddela förändringar

Tänk på att meddela oss om du säljer din fastighet. Vill du ändra ditt abonnemang inför sommaren ska du meddela det till Teknikförvaltningens kundtjänst senast den 30 april.