Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport covid-19 och vaccination (vecka 13, 2022)

Under vecka 13 konstaterades 20 nya fall av covid-19. Totalt sett genomfördes under veckan 403 vaccinationer mot covid-19 på Gotland. Ytterligare ett dödsfall har rapporterats.

Covid-19

Under vecka 13 konstaterades 20 nya fall av covid-19 på Gotland. Det kan jämföras med 27 fall under v 12. På Visby Lasarett vårdas idag 3 patienter med covid-19, samtliga på vårdavdelning och med covid-19 som huvuddiagnos. Ingen patient med covid-19 har behov av intensivvård.
 
Tyvärr har ytterligare ett dödsfall rapporterats, det inträffade inte under vecka 13, men detta innebär att totalt 61 personer på Gotland nu har avlidit kopplat till pandemin. 
 
- Det är sorgligt att behöva meddela att ännu ett dödsfall med relation till pandemin har inträffat, säger Maria Amér, smittskyddsläkare.

Fortsatt provtagning

Från och med den 1 april, klassas inte covid-19 längre som en allmän- eller samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Men sjukdomen finns fortfarande kvar och sprids i samhället. Patienter som vårdas på sjukhus, brukare inom kommunal omsorg, samt personer som arbetar inom vård och omsorg ska fortfarande testa sig. Detta för att skydda dem som har en hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. 


Vaccination

Under vecka 13 genomfördes 403 vaccinationer mot covid-19 på Gotland, Av vaccinationerna var 8 stycken dos 1, 14 dos 2, 169 dos 3 och 212 dos 4.
 
Totalt sett har 141 331 vaccinationer genomförts på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 12 år ligger täckningsgraden för dos 1 kvar på 91,1 procent och för dos 2 på 89,4 procent. Hittills har 36 021 personer över 18 år folkbokförda på Gotland vaccinerat sig med dos 3. Vilket motsvarar en täckningsgrad på 72,3 procent. 
 
Av gotlänningarna som är födda 1942 eller tidigare har närmare 3000 tagit en fjärde dos. Det motsvarar en täckningsgrad i åldersgruppen på 64,6 procent. Vilket nationellt sett är jämförelsevis högt. Det rekommenderade intervallet mellan dos 3 och dos 4 är fyra månader.
 
Viss eftersläpning kan finnas och rättelser görs löpande, vilket gör att siffrorna kan justeras något, från vecka till vecka.

Dos 4 erbjuds till personer födda 1957 eller tidigare
Folkhälsomyndigheten meddelade idag den 4 april att även personer födda 1957 eller tidigare rekommenderas att ta en fjärde dos covid-vaccin, om det gått minst fyra månader sedan dos 3. 
 
Region Gotland kommer under april och maj att ha kapacitet att vaccinera alla som blir aktuella i och med den utökade rekommendationen. Bokningsbara tider finns i appen Alltid öppet och ett erbjudande har skickats ut per SMS till de gotlänningar som har appen nedladdad och som ingår i denna grupp.
 
Det går även att boka tid via telefonbokningen på 0498-26 98 00 (vardagar kl. 06.30–15.30) och när det gått fyra månader sedan dos 3 finns möjlighet vaccinera sig på drop-in på Ica Maxi arena i Visby (vardagar) eller på Storgatan 110 i Slite (tisdagar). Det kan dock vara bra att vara förberedd på att det under en period åter kan bli fullt i telefon, samt längre väntetid på drop-in när bokningen precis öppnat för en ny stor grupp.