Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen på samrådsmöte för grönplan och översiktsplan!

Publicerad 2022-04-04 10:56
Nu är det dags för ett samrådsmöte med tema grönplan och natur- och friluftsliv. Välkommen att vara med på ett digitalt möte nu på torsdag kväll!
Ska vi ha kolonilotter i Roma? Ska vi ha äng i Almedalen? Ska turisterna faga våra ängen? Vilka är våra viktiga naturområden att värna?
 
Region Gotland håller på att ta fram en grönplan och en översiktsplan som ska ligga till grund för öns utveckling fram till år 2040.
 
På det här samrådsmötet fokuserar vi på grönstruktur och friluftsliv och presenterar förslag till grönplan och översiktsplan samt ser fram emot frågor
och diskussion.
 
TID Torsdag 7 april, klockan 18.30 – 20.00
PLATS Digitalt, på zoom.
 
Anmäl dig till mötet genom att mejla till e-post
oversiktsplan@gotland.se. Länk till mötet kommer
direkt till din mejladress.
 
Läs mer om samrådsförslaget och lämna dina synpunkter på www.gotland.se/grönplan och
www.gotland.se/oversiktsplan2040.
 
Och välkommen på samrådsmötet! Vi ser fram emot dina synpunkter!