Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Spännande avtal med privat aktör gällande strandskötsel

Publicerad 2022-04-04 13:00
Region Gotland har kommit överens med en privat aktör om strandskötseln med mera från Gustavsvik till slutet på Snäckgärdsvägen.
- Det är ett nytt och väldigt bra samarbetssätt där vi delar på ansvaret, berättar Christian Strängborn på regionens teknikförvaltning.

Ofta blir det ju ansvarsdiskussioner om allmän strandstädning, tångborttagning, nedskräpningsproblem med mera runt om på ön. En del av öns badplatser ansvarar region för.

En av dessa badplatser är Gustavsvik och från i år har Region Gotland överlåtit skötsel av badstranden, kontroll av lek- och gymredskap samt ansvaret för renhållning, grillplatser samt grönyteskötsel längs vägen ut till slutet på Snäckgärdsvägen till Gotland Hotels & Properties AB (tidigare Gotlandsresor).

- Detta är exempel på ett bra samarbete där vi som privat aktör och driftoperatör för semesterbyn i Gustavsvik kan bidra till en positiv upplevelse i området, berättar vd:n för Gotland Hotels & Properties AB, Carina Hammander.

Regionens utökade sommarservice

Den här satsningen är en del i regionens utökade sommarservice med satsning på ökad skräpupptagning och städning i Visby innerstad med mera.

- Vi önskar samarbeta med fler företag och organisationer vid exempelvis olika badstränder där vi har ansvaret, säger Christian Strängborn.