Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bevattningsförbud i Visby samt andra delar av ön från 24 april

Publicerad 2022-04-04 09:03
Från och med söndagen den 24 april införs bevattningsförbud i Visby samt socknarna Väskinde, Västerhejde, Tofta, Sanda, Eskelhem och Västergarn.
Detta är ett första steg. Från och med 20 juni kommer bevattningsförbud också att införas på en rad andra platser på ön.

Förbudet gäller för abonnenter som är kopplade till Region Gotlands vattenledningsnät, men alla som har enskilda vattentäkter uppmanas till att spara på vattnet!

Den andra delen av bevattningsförbudet kommer att ske med start 20 juni och omfattar följande socknar/orter: Burs, Fårö, Stenkyrka, Kappelshamn, Slite, Stånga, Lye, Garda, När, Alskog, Ardre (Ljugarn), Linde, Fardhem, Levide, Åminne, Lärbro, Hangvar, Ire, Lickershamn, Valleviken och Hellvi.

Låga nivåer och högt besökstryck

Ett införande av bevattningsförbud är tyvärr ett måste. De stora vattenmagasinen på Gotland har inte återhämtat sig och vattennivåerna i dessa magasin är just nu under det normala. Under mars fick vi ingen nederbörd. Gotland räknar även med ett högt besökstryck i år, precis som ifjol, varför bevattningsförbud måste införas så vårat gemensamma dricksvatten räcker till.

Förbudet gäller:

  • Bevattning med spridare eller slang. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna.
  • Biltvätt med slang.
  • Spa/pool/bassänger får inte fyllas på med kommunalt dricksvatten.

Bevattningsförbudet gäller enligt ABVA - Allmänna bestämmelser för brukare av Gotlands Kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - vilken innehåller vissa regler om hur en allmän VA-anläggning ska användas enligt Vattentjänstlagen.

Smarta tips!

Dricksvattnet är viktigaste livsmedlet. Därför behöver vi alla hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt, även om det inte är bevattningsförbud på alla platser:

  • Duscha snabbt istället för att bada i badkar.
  • Samla in regnvatten i tunnor om du har möjlighet och vattna sedan med kanna.
  • Om dammet måste sköljas av bilen, använd hink.
  • Fyll poolen med saltvatten.
  • Kan man så är det bra att sprida vattenanvändandet över dygnet.

Enskilda brunnar

Det kan vara på sin plats att påpeka att alla droppar räknas och vårt grundvatten är vårt gemensamma, så även de med enskilda brunnar behöver spara.