Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild med anledning av situationen i Ukraina, vecka 13

Publicerad 2022-04-01 15:58
Region Gotlands krisorganisation jobbar vidare med att lösa flera frågor kopplat till situationen i Ukraina. Krisledningsstaben arbetar fortfarande i högt tempo och informationsflödet är stort.

Under veckan har Region Gotland haft samtal med Migrationsverket, med anledning av flyktingkrisen. Myndigheten har nyligen meddelat att de har tillräckligt med boenden just nu, men att samhället måste fortsätta att ta höjd för att situationen snabbt kan förändras

-Migrationsverket har meddelat att det inte finns några planer i nuläget på att upphandla boende för flyktingar på Gotland, säger integrationsstrateg Emily Diab.

Regeringen har i veckan aviserat en plan för kontrollerat mottagande, där flyktingar ska fördelas jämt över Sveriges kommuner. Det är i nuläget inte känt hur många som i sådana fall skulle bli anvisade till Gotland.

Samtidigt fortsätter regionen att genomföra robusthöjande åtgärder för att förbättra förmågan att hantera samhällsstörningar.

-De åtgärder vi genomför nu kanske inte syns och hörs, men jag vill att alla ska känna en trygghet i att det pågår ett stort antal aktiviteter, säger beredskapschef Rikard von Zweigbergk.

Plan för kontrollerat mottagande och tillfälligt skydd - Regeringen.se