Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Covid-19 – vad gäller när sjukdomen inte längre klassas som allmän- eller samhällsfarlig?

Publicerad 2022-04-01 14:39
Den 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Men sjukdomen finns fortfarande kvar och sprids i samhället. Covid-19 ska fortsatt smittspåras inom vård och omsorg. Smittskyddsläkare Maria Amér svarar på vad som gäller.

Vad innebär en förändrad klassificering av covid-19?

– Covid-19 kan fortsatt leda till allvarlig sjukdom, men tack vare vaccinationerna får viruset inte samma konsekvenser för samhället som tidigare. Covid-19 är fortsatt en anmälningspliktig sjukdom efter den 1 april 2022. Det innebär att vid positivt prov ska nya fall anmälas till smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Den som är sjuk har så kallad skyddsplikt, det vill säga en skyldighet att agera så att man inte riskerar att smitta någon annan. Sjukdomen finns fortfarande kvar i samhället och vi behöver fortsätta skydda oss själv och andra. Patienter som vårdas på sjukhus, brukare inom omsorg, samt personer som arbetar inom vård och omsorg ska fortfarande testa sig och smittspåras. Detta för att skydda dem som har en hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Riskerar detta att påverka viljan att vaccinera sig?

– Vaccination är fortfarande det bästa sättet att skydda sig. Ta de doser som du erbjuds och fortsätt att stanna hemma om du insjuknar med förkylningssymtom.