Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annons 2 april

Publicerad 2022-04-02 07:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna lördagen den 2 april.

En samannons publiceras i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland. Den innehåller också vaccinformation.