Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
illustration med Fenix Ungkulurhus namn på

Fenix har hittat ett nytt ”hem”

Publicerad 2022-04-01 08:00
Region Gotland har tecknat ett nytt fyraårigt hyresavtal med KlaraBo för Fenix Ungkulturhus som från den 1 juni ska husera i fastigheten Stäven 1 på Jungmansgatan 41 A i Visby. De nya lokalerna är på 460 kvadratmeter.

Fenix Ungkulturhus är ett kulturhus och mötesplats för unga mellan 16-25 år. Verksamheten omfattar en rad olika aktiviteter med bland annat café, scen och verkstäder med utrymme för skapande. Tidigare bedrevs ungdomsverksamheten på Norra Hansegatan i Visby.

- Det är roligt att vi kunnat hittat ett nytt spännande alternativ för Fenix verksamhet. Det vågade vi inte hoppas på riktigt när vi i januari månad lämnade den tidigare lokalen. Personalen är positivt inställd och ser fram emot att komma i gång igen på riktigt. Vi räknar med att erbjuda tillfällig verksamhet under sommaren för att köra fullt ut efter sommaren, säger Lena Nordström, chef för ungdomsavdelningen.

Läs mer om Fenix verksamhet