Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Wisab Bygg AB får bygga nya Alléskolan

Publicerad 2022-03-30 16:00

Nu är det klart vem som ska bygga nya Alléskolan i Visby. Tekniska nämnden bestämde vid sitt möte idag att  Wisab Bygg AB har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet till en summa av 97.950.000 kronor. Wisab Bygg AB:s anbud tillsammans med uppskattad byggherreomkostnad bedöms rymmas inom tilldelad budget om 137 miljoner kronor.

Det handlar om att riva den befintliga skolan i Visby och på samma plats bygga en ny grundskola.
– Syftet är att skapa en modern och ändamålsenligt skola och fritidshem för cirka 350 elever och 50 personer i personalen, berättar tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg.

Skolan har två parallella klasser för varje årskurs F-6. Nya Alléskolan blir en nybyggnad på cirka 4.000 kvadratmeter fördelat på tre våningsplan. 

Det är en totalentreprenad med generalentreprenör och fast pris med indexreglering.  

Mer information kommer

Bygg- och rivningsstart planeras till september i år och skolan kan starta på nytt i den nya byggnaden till höstterminen 2024. Under byggtiden ska elever och personal flyttas till tillfälliga lokaler på Södervärnskolan. Boende omkring Alléskolan samt elever och vårdnadshavare kommer att informeras.

Beslutet i tekniska nämnden förklarades omedelbart justerat.