Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dags att nominera till Arkitekturpriset 2022

Publicerad 2022-03-30 14:31
Vilken ny byggnad eller plats vill du uppmärksamma på
Gotland? Nu kan du skicka in din nominering till Region Gotlands arkitekturpris.
På grund av pandemin delades Arkitekturpriset 2021
ut i december förra året. Nu återgår miljö- och byggnämnden till att dela ut priset i samband med nämndens sista möte innan sommaren, i år den 22 juni 2022.
 
Vem som helst kan nominera en byggnad eller plats som positivt förstärker stads- och landskapsbilden eller som helt enkelt förtjänar att uppmärksammas.
Du kan lämna ditt förslag 26 mars – 24 april. 
 
Klicka på länken här nedan för att läsa mer om Arkitekturpriset och hur du gör för att nominera en byggnad eller en plats.