Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Man vid datorskärm

Lärdomarna av DigiLi har betydelse

Publicerad 2022-03-30 13:21
Region Gotland är en av åtta skolhuvudmän som medverkar i och tillsammans finansierar FoU-programmet DigiLi – Digitala lärmiljöer. Det är ett treårigt forskningsprogram som handlar om fjärr- och distansundervisning. Där har forskare, skolor och skolhuvudmän tillsammans undersökt och jobbat med att utveckla undervisningen och lärarrollen i digitala miljöer för att kunna stötta elevernas kunskapsutveckling. Nu avslutas forskningsprogrammet.

Programmet DigiLi inleddes i våren 2019. Region Gotland har deltagit i DigiLi med tre utvecklingsgrupper – vuxenutbildningen, modersmålsenheten samt grundskolan i Fårösund.

Resultaten delas på spridningsseminarium

Nu avslutas programmet genom ett digitalt spridningsseminarium som pågår den 29-30 mars, där resultaten från forskningsinsatserna hittills presenterats. På seminariet har deltagarna också diskuterat erfarenheter och kunskaper man fått om att undervisa och organisera för fjärr- och distansundervisning. Dagarna har även erbjudit möjlighet till nätverkande.

- Detta spridningsseminarium erbjuder i stort allt utom den fysiska närvaron. Vi har kunnat välja mellan olika parallella sessioner, med flera spännande föreläsare. Bland annat från Region Gotland, säger Lena Nordström, som finns på plats som representant för FoU-programmets styrgrupp vid Region Gotland. Hon är också programledare lokalt för DigiLi.

Gotland delar med sig av sina erfarenheter

Deltagarna har bland annat kunnat lyssna till Elin Bååth, förstelärare vid vuxenutbildningen på Region Gotland som föreläst under rubriken ”Kan distansundervisning kännas nära och personlig”. Anu Viik som är modersmålslärare i finska vid modersmålsenheten, har föreläst om kamratstödjande aktiviteter när undervisningen sker via fjärr. Madelene Johansson, chef för modersmålsenheten har också gett sin syn på möjligheterna, men också utmaningarna med fjärr- och distansundervisning.

Fjärrundervisningen är en viktig komponent

För Gotlands del har fjärrundervisningen blivit en viktig undervisningslösning.

- Att kunna lösa undervisningen i moderna språk genom fjärrundervisning är särskilt önskvärt för oss här på Gotland, då det råder brist på legitimerade språklärare på ön, liksom att fortsätta att utveckla vår distansundervisning inom vuxenutbildningen, säger Lena Nordström.

Fakta om FoU-programmet DigiLi

Syftet har varit att:

  • vidareutveckla fjärr- och distansundervisningens didaktik samt utveckla lärarrollen
  • stärka skolhuvudmäns förmåga att erbjuda fjärr- och distansundervisning av god kvalitet och bidrar i förlängningen till en mer likvärdig utbildning
  • i samverkan mellan skolans professioner och forskare öka kunskapen kring undervisning i digitala miljöer

Här kan du läsa slutrapporten: 202203-ifous-2022-2-h.pdf

Seminarieprogrammet i sin helhet: Undervisning på fjärr och distans – ifous.se