Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stort intresse för att bli familjehem

Oron i omvärlden har lett till att fler gotländska familjer hör av sig och vill bli familjehem. Behovet är stort enligt socialförvaltningen.
– Det känns fantastiskt att människor hör av sig till oss. Vi får flera samtal i veckan, säger Eva Hall, enhetschef för familjehem och familjerätt.
 
Sedan flyktingar från Ukraina börjat komma till Sverige märker Region Gotland en ökad vilja hos allmänheten att hjälpa till. Det gäller även viljan att bli familjehem till ett barn eller ungdom.
 
– Många säger att de funderat på det länge men att situationen i omvärlden gör att de nu hör av sig, säger Eva Hall.
 
Familjehemsenheten kommer att erbjuda ett informationsmöte för alla som hör av sig och vill veta mer.
 
– I dagsläget har vi behov av familjehem främst för gotländska barn. I deras situation är det viktigt att de kan komma till en annan gotländsk familj så att de kan vara kvar på ön.
 
– Vi förbereder oss också för att kunna ta emot flyktingbarn och är därför tacksamma för att så många hör av sig, säger Eva Hall.