Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu börjar arbetet med ny gång- och cykelväg till Visborg

Publicerad 2022-03-29 09:00
Nu börjar arbetet med att bygga en ny gång-och cykelväg från Toftarondellen till Visborgs allé som är ett första steg i utvecklingen av Visbys nya stadsdel.

Den uppmärksamme som åkt förbi Toftarondellen i södra Visby eller längs Kung Oscars väg har kanske sett att det börjat fällas träd vid sidan av vägen. Detta är första steget i att förbereda för en ny gång- och cykelväg genom vad som kommer att bli Visbys nästa stadsdel.

Visionen för Visborg är en stadsdel där det ska vara enkelt att leva utan bil och andra lösningar - som till exempel cykel - ska vara prioriterade. Även om det ännu dröjer innan bostäder och nya verksamheter finns på plats så är Visborg redan idag en plats dit många tar sig för att arbeta och gå i skola och många gör det till cykel.

Den preliminära byggstarten av gång- och cykelvägen planeras till början av juni. Bygget ska vara klart och besiktigat innan årsskiftet 2022-23.

Har du frågor om gång- och cykelvägen? Skicka gärna ett mejl till niclas.olander@gotland.se.

 

Läs gärna mer om utvecklingen av stadsdelen Visborg på www.gotland.se/visborg.