Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport covid-19 och vaccination (vecka 12, 2022)

Under vecka 12 konstaterades 27 nya fall av covid-19. Totalt sett genomfördes under veckan 483 vaccinationer mot covid-19 på Gotland. Inga ytterligare dödsfall konstaterades.

Covid-19

Under vecka 12 konstaterades 27 nya fall av covid-19 på Gotland. På Visby Lasarett vårdas idag 8 patienter med covid-19, varav 6 personer har covid-19 som huvuddiagnos. Övriga två har annan huvuddiagnos men samtidigt covid-19. Samtliga patienter med covid-19 vårdas på vårdavdelning, ingen på intensivvårdsavdelning. 
 
Inga ytterligare dödsfall har konstaterats. Totalt har 60 personer avlidit relaterat till pandemin på Gotland.
 
– Vi ser ett sjunkande antal fall av covid-19 på Gotland. Fortsatt är det flera personer som behöver vård pga covid-19, vilket är en påminnelse att pandemin ännu pågår och att sjukdomen kan vara besvärlig för den som är skör eller ovaccinerad, säger Maria Amér, smittskyddsläkare.

Vaccination
Under vecka 12 genomfördes 483 vaccinationer mot covid-19 på Gotland, där majoriteten var påfyllnadsdoser och de allra flesta dos 4.
 
Totalt sett har 140 893 vaccinationer genomförts på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 12 år ligger täckningsgraden för dos 1 kvar på  91,1 procent och för dos 2 på 89,4 procent. Hittills har 35 839 personer över 18 år folkbokförda på Gotland vaccinerat sig med dos 3. Vilket motsvarar en täckningsgrad på 71,6 procent. 
 
Av gotlänningarna som är födda 1942 eller tidigare har 2 777 tagit en fjärde dos. Det motsvarar en täckningsgrad i åldersgruppen på 66,2 procent. Vilket nationellt sett är jämförelsevis högt. Ytterligare 286 personer i denna grupp har en inbokad tid för en fjärde dos kommande veckor, vilket tillsammans med redan vaccinerade motsvarar en täckningsgrad på 73,1 procent. Det rekommenderade intervallet mellan dos 3 och dos 4 är fyra månader.
 
Justerade öppettider för telefonbokningen och drop-in
Under våren och sommaren går vaccinationerna in i en ny fas och tillgängligheten och öppettiderna kommer att anpassas efter de behov som finns.
 
Från och med idag, den 28 mars ändras öppettiderna för telefonbokningen på 0498-26 98 00 till vardagar klockan 06.30–15.30. 
 
För dig som inte haft möjlighet eller som oavsett anledning skjutit på att ta din tredje eller fjärde dos så är det ett bra läge att passa på nu, när det fortfarande finns gott om lediga tider och drop-in-köerna oftast är väldigt korta. Från och med vecka 13 har Ica Maxi arena även lunchöppet för drop-in. Öppettider för drop-in i Visby och Slite finns på gotland.se/dropinvaccination