Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tema besöksnäring och platsutveckling: Välkommen på samrådsmöten för översiktsplan 2040

Publicerad 2022-03-28 13:51
Region Gotland tar nu fram en ny översiktsplan som ska visa på de stora dragen
för Gotlands framtida mark- och vattenanvändning fram till 2040. Översiktsplanen är sedan vägledande i kommande bygglov-, detaljplan- och tillståndsprocesser. På tisdag och onsdag, den 29 och 30 mars, arrangerar
Region Gotland nya samrådsmöten. Då är det besöksnäring och platsutveckling som står i fokus. Var med och tyck till!

Samrådsmöte tema besöksnäring

Var finns behovet av bostäder för er personal?
Behöver din verksamhet mer mark för att kunna
växa? Vilken service finns det behov av? På det här
samrådsmötet fokuserar vi på besöksnäringen och
presenterar förslag till översiktsplan och grönplan
samt ser fram emot frågor och diskussion.
 
TID Tisdag 29 mars, klockan 08.00 – 09.30
PLATS Digitalt, på zoom.
 

Samrådsmöte tema platsutveckling
– sätt din plats på kartan

Region Gotland vill träffa er som engagerar er i/
driver landsbygdsutveckling/platsutveckling och
vid samma tillfälle informera, presentera och hämta
input från er när det gäller Gotlands kommande
översiktsplan, första grönplan samt ett nytt regionalt serviceprogram för kommersiell service.
 
TID Onsdag 30 mars, klockan 18.30 – 20.30
PLATS Digitalt, på zoom.
 
Anmäl dig till mötet/mötena genom att mejla till
oversiktsplan@gotland.se, ange i rubriken vilket
möte du vill vara med på. Länk till mötet kommer
direkt till din mejladress.
 
www.gotland.se/grönplan. Välkommen! Vi ser fram
emot dina synpunkter!