Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider 2023-2024

För elever gäller:

Höstterminen startar måndagen den 21 augusti 2023  och pågår till torsdagen den 21 december 2023.

Vårterminen startar tisdagen den 9 januari 2024 och pågår till onsdagen den 12 juni 2024.

Antal skoldagar för elever är 178 dagar. 

Lovdagar för elever i grundskola och gymnasiet under skolåret:
2023

27 september

vecka 44 höstlov 30 oktober – 3 november 2023

21 november

2024

8 januari

vecka 9 sportlov 26 februari – 1 mars 2024

11 mars

vecka 14 påsklov 2 april – 5 april 2024

10 maj lovdag
 

För lärare gäller:

Höstterminen startar måndagen den 14 augusti 2023 och pågår till torsdagen den 21 december 2023.

Vårterminen startar måndagen den 8 januari 2024 och pågår till tisdagen den 18 juni 2024.

Lärares arbetsdagar är 194 dagar. 

10 maj är inte arbetsdag.

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:

2023

14 – 18 augusti 

27 september 

21 november 

30 oktober – 1 november 

2024

8 januari

11 mars

13 – 18 juni 2024 

Totalt 16 dagar.

Kompetensutvecklingsdagar för förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem stängda
2023
14 augusti
30 oktober

2024
8 januari
14 juni

Skolbytardag
28 maj

Verksamhetsåret för uppehållsanställning: 

Elevassistenter och måltidspersonal, Uppehållsfaktor 0:88:
2023-08-18 – 2023-12-21
2024-01-08 – 2024-06-11

Skolsköterskor och elevassistenter inom anpassad grundskola, Uppehållsfaktor 0:90:
2023-08-15 – 2023-12-21
2024-01-08 – 2024-06-14

Övriga uppehållsanställda medarbetare inom grundskola och anpassad grundskola, uppehållsfaktor 0:92:
2023-08-12 – 2023-12-22
2024-01-08 – 2024-06-18