Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ännu finns det goda möjligheter att vaccinera sig!

Bland gotlänningar över 18 år har vi nu en täckningsgrad på närmare 72% för dos 3. Det är nationellt sett bra, men det innebär att många av de som tagit dos 2 ännu inte tagit sin påfyllnadsdos.
För den som inte haft möjlighet eller som skjutit på att ta sin tredje dos finns nu många lediga tider på vaccinationsmottagningarna i Visby, Slite och Hemse. Möjlighet till drop-in finns på vardagar på Ica Maxi arena och på tisdagar även i Slite. Öppettider kan variera, men finns på /www.gotland.se/dropinvaccination. Om du vill vara säker på att slippa väntetid kan du istället boka tid via appen Alltid öppet eller på 0498-26 98 00.
 

Begränsade öppettider under vår och sommar

Under våren och sommaren går vaccinationerna in i en ny fas och det kan bli mer begränsade öppettider. Så för den som ännu inte tagit dos 3 är det ett bra läge att passa på nu, när det finns gott om lediga tider och drop-in-köerna oftast är väldigt korta. 

Tredje dosen är viktig för att bibehålla skyddet 

Att siffrorna för tredje dosen är mycket lägre än för andra dosen är bekymmersamt, eftersom vaccinets skyddseffekt avtar med tiden och de flesta som tagit dos 2 gjorde det för över tre månader sedan. Inte minst bland unga vuxna samt personer 50-65 år. 
 
– När vi nu börjar leva mer som tidigare är det särskilt angeläget att betona hur viktigt det är att ta de påfyllnadsdoser som erbjuds. Vi upplever att många som var sjuka i början av året inte har känt någon brådska med att ta dos 3. Men att ta den tredje dosen är viktigt för att bibehålla skyddet mot covid-19, säger Christine Senter, vaccinsamordnare.
 
Risken för allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder
Än idag smittas många av covid-19, de flesta blir lindrigt sjuka, men viruset orsakar fortfarande allvarlig sjukdom och död. Risken ökar också med stigande ålder 
 
– Stigande ålder betyder i det här fallet inte att man behöver vara äldre och skör, utan redan i 50-årsåldern ökar risken för att bli allvarligt sjuk. Därför är det oroväckande att just 50–59 år är en grupp där täckningsgraden för dos 3 är betydligt lägre än den för dos 2, säger Maria Amér, smittskyddsläkare.