Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Fritidshemsutvecklarna Linda Forsblom och Ian Mack

Fritidshemspersonalen ägnade gemensam dag åt att fördjupa sig i jämställdhet och hållbarhet

Publicerad 2022-03-24 16:45
Idag under torsdagsförmiddagen har Region Gotlands fritidshemspersonal och skolledare genomfört en gemensam kompetensutvecklingsdag med cirka 150 deltagare. I fokus denna gång låg jämställdhet, men också social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Spännande tyckte de som var med.

Region Gotland har två så kallade fritidshemsutvecklare, som under 2021 fick uppdraget att arbeta med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom fritidshemsverksamheten och att hitta vägar för att öka likvärdigheten på regionens fritidshem.

- Likvärdighet betyder inte att verksamheten på fritidshemmen måste se likadan ut. Det finns ju olika barn, behov och förutsättningar på våra fritidshem. Men vi strävar efter att jobba mer systematiskt och att lära och inspireras av varandra, säger Ian Mack, som är en av regionens fritidshemsutvecklare tillika lärare i fritidshem på Alléskolan.

Övningarna från dagen går att ta med direkt in i verksamheten

Under förmiddagen har deltagarna växlat mellan att vara i rådhuset på Visborg där det bjöds på föreläsning kring jämställdhet av Region Gotlands och Länsstyrelsen Gotlands jämställdhetsstrateger och att vara på Fenomenalen Science Center där hållbarhet stått på agendan, under ledning av Fenomenalens personal.

- De övningar vi gjorde på Fenomenalen kan vi direkt ta med oss i arbetet med våra barn, att fundera på hur de vill att deras samhälle ska se ut i framtiden. Övningen gick ut på att vi skulle åka i väg i ett rymdskepp 6000 år framåt och fundera på vad som behövs för att överleva och få ett hållbart liv. Vi hade många spännande diskussioner om framtiden och demokrati, säger Linda Forsblom som också är fritidshemsutvecklare och till vardags jobbar på Norrbackaskolan.

Nätverksträffar ger gemensamt lärande

Sedan starten på utvecklingsarbetet förra året, Ian och Linda började som fritidshemsutvecklare, har det kollegiala lärandet tagit fart med nätverksträffar där fritidshemspersonalen tillsammans kunnat reflektera över sitt uppdrag - både det som fungerar och vad som behöver utvecklas.

- Det är svårt att peka ut exakt vilken effekt det här arbetet kommer att få. Nätverksträffarna för att samla all fritidspersonal har varit mycket uppskattade, berikat och gett ny energi att lyssna på andra och dela gemensamma utvecklingsområden. Det är de reaktioner vi fått, säger Ian Mack.

- Att kompetensutveckla oss och kunna sitta och diskutera tillsammans är jätteviktigt för att vi ska kunna utveckla oss själva och verksamheten, avslutar Linda Forsblom.

Bild på scen