Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesbild från Region Gotland med anledning av situationen i Ukraina, vecka 12

Idag den 24 mars talade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Sveriges riksdag. Presidenten påminde oss om Gotlands strategiska värde i Östersjön. Det är viktigt att påminna om att Försvarsmakten bedömer risken för väpnat angrepp mot Sverige som lågt, även om det inte kan uteslutas.

-Vi arbetar vidare med att öka vår robusthet och härda våra verksamheter genom att aktivt söka efter sårbarheter och åtgärda dessa, säger beredskapschef Rikard von Zweigbergk.

Kriget i Ukraina har tvingat många människor på flykt och Migrationsverket rapporterade igår att 19 517 personer har registrerat sig och sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet sedan början av mars.

-Vi fortsätter att samordna mellan våra verksamheter som påverkas av krisen och har dialog med övriga myndigheter. Antalet människor som söker sig till Sverige fortsätter att öka. Som region behöver vi förbereda oss på att ta emot asylsökande och se till att de får tillgång till skola, vård och omsorg säger Emily Diab, integrationsstrateg.

Nationellt rapporteras att boendesituationen är fortsatt ansträngd. Vi har i veckan arbetat med att inventera egna lokaler för att, om situationen kräver, kunna snabbt ställa i ordning en stor mängd bostäder.

Idag har vi även rapporterat till Länsstyrelsen att det finns möjlighet att ställa i ordning totalt 318 sovplatser i våra egna lokaler, enligt en första beräkning. Skulle situationen bli akut finns möjlighet att ställa i ordning ungefär 1 100 sovplatser genom att nyttja alla idrottsanläggningar - detta är dock inte aktuellt i nuläget.