Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har haft sammanträde

Publicerad 2022-03-24 15:46
I dag, den 24 mars, har regionstyrelsen haft sammanträde. Mötet behandlade bland annat årsredovisning 2021, strategisk plan och budget 2023-2025 för RSF och räddningstjänsten och återstartsåtgärder riktade till kultursektorn, fritidssektorn samt näringslivet 2022.

Via länken här nedanför kan du läsa ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 29 ärenden.

Kallelse och handlingar hittar du här: https://gotland.se/114059