Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Flyktingar från Ukraina får vård som asylsökande på Gotland

Människor som flytt i samband med Rysslands invasion av Ukraina har börjat komma till Sverige och Gotland. De som behöver vård ska i nuläget få det som om de vore asylsökande.
- Vad som sker just nu i Ukraina är fruktansvärt. Region Gotland är i solidaritet med den ukrainska befolkningen och agerar utifrån bästa förmåga. Vi har därför beslut som innebär att ukrainska flyktingar får tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård i enlighet med lagen om hälso- och sjukvård för asylsökande, säger Mats-Ola Rödén (L) ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland.

Jämställs med asylsökande

Vårdcentraler, mottagningar och tandvårdskliniker som möter flyktingar i behov av vård ska erbjuda dem vård motsvarande den vård som asylsökande har rätt till, enligt lag. Det gäller både personer som berörs av EU:s direktiv om massflykt och personer som kommer inom ramen för den fria rörligheten i EU. Samtliga beslut gäller tills ett nytt nationellt beslut om flyktingar från Ukraina är fattat.

Vård för asylsökande

Vård för asylsökande innebär att den som är under 18 år ska erbjudas vård och tandvård i samma omfattning som den som är bosatt på Gotland. 
 
- Det här innebär att när behovet är akut skall vi också erbjuda vuxna, alltså personer som har fyllt 18 år vård och tandvård, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Gotland.
 
Alla vårdcentraler har i uppdrag att utföra hälsoundersökningar för asylsökande och lasarettet hanterar vård på specialistnivå.