Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdaterade miljö- och hälsoskyddsföreskrifter börjar gälla 1 april 2022

Publicerad 2022-03-24 09:47
Beslut om ändringen antogs av regionfullmäktige den 13 december 2021 med införandestart den 1 april 2022.

Bland annat innebär ändringen att den 1 april 2022 införs anmälningsplikt för nya vattentäkter, nya restriktioner för gatumusik, anmälningsplikt för värmepump ändras till tillståndsplikt.