Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 mars 2022

Publicerad 2022-03-23 15:54
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade på dagens digitala sammanträde bland annat om strategisk plan och budget 2023-2025. Omställningen mot en God och nära vård är en av de största förändringarna under planperioden och framåt. Nämnden äskar i den strategiska planen om extra medel till drift och investeringar för planperioden.

Digitalt sammanträde

– Pandemin är inte över och för att minimera risken för smittspridning av covid-19 fortsätter vi med digitala möten i hälso- och sjukvårdsnämnden, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén (L).

 
Läs sammanfattningen av dagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden via nedan länk.