Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Demokratistugan med besökare. Foto: Daniela Auerbach

Demokratidagar i Visby 24–26 mars

Publicerad 2022-03-23 14:31
2021 fyllde den svenska demokratin 100 år. Det har under det gångna året uppmärksammats på flera sätt, bland annat med en turnerande demokratistuga – ett mobilt kunskapscenter om demokrati. Demokratistugan avslutar nu sin resa genom landet med ett stopp i Visby den 24–26 mars. Under tre dagar bjuds på föreläsningar, utställning och diskussioner i aktuella ämnen, både i själva stugan och runtom i Visby.