Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pilotprojekt: Praktik leder till sommarjobb

Publicerad 2022-03-22 14:41
För att möta socialförvaltningens rekryteringsbehov inför sommaren erbjuds personer, som idag står utanför arbetsmarknaden, praktik som leder till semestervikariat.
Satsningen går under namnet Kompetenslyftet och är ett samarbete mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen.
 
Deltagare i arbetsmarknadsinsatser kan få en praktikplats inom socialförvaltningens omvårdnads- och omsorgsyrken under fyra veckor.
 
De deltagare som fullgör sin praktikperiod erbjuds en anställning som sommarvikarie inom hemtjänst, särskilda boenden, hemsjukvård eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning. 
 
– Genom samarbetet kan vi ge personer en chans på arbetsmarknaden där de kan inspireras och utvecklas. Det kan leda till karriärmöjligheter inom vård och omsorg. Detta är ett pilotprojekt som om det faller väl ut kommer implementeras som ett återkommande inslag med fokus på rekrytering inom vård, omsorg och skola, säger Tom Vigström, enhetschef på avdelningen för arbetsliv och etablering vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
 
– I och med att vi framöver står inför ett stort antal pensionsavgångar blir det ännu tuffare att rekrytera personal. Rekryteringen är en stor utmaning redan idag och vi måste våga prova nya vägar som kan leda till att fler hittar vägen in till vård- och omsorgsjobben, säger Jane Sandberg, enhetschef för rekryterings- och bemanningsenheten inom socialförvaltningen.
 
Deltagarna får coachande handledning under praktiktiden. Arbetsplatserna som tar emot deltagare får en handledarutbildning.
 
Start för praktiken blir vecka 17 och 18. Deltagarna börjar med studiebesök på arbetsplats och undervisning i basala hygienrutiner. 
 
Efter fullgjord praktik kommer deltagarna bli erbjudna vikariat under sommaren på samma arbetsplats som under praktikperioden.