Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

De första ukrainska barnen skrivs nu in på Lotsen

Publicerad 2022-03-15 08:52
De första ukrainska flyktingbarnen tas i nästa vecka emot på Lotsen – den centrala mottagningen för nyanlända skolbarn 6-19 år som har ett annat modersmål än svenska.

På Lotsen, som sker bland annat kartläggningarna av tidigare kunskaper, erfarenheter och förmågor. Detta för att utbildningen ska kunna anpassas efter elevens behov. Den som är nyanländ får även en första introduktion till Sverige och Gotland och det svenska skolsystemet genom Lotsens personal. De yngre skolbarnen brukar behöva vara en kortare tid på Lotsen, medan en högstadieelev kan behöva upp till åtta veckor på Lotsen – vilket är maxtiden. 

För att kunna bli inskrivna måste barnen vara registrerade hos Migrationsverket. Region Gotlands skolor tar inte själva emot nyanlända barn, utan allt samordnas via Lotsen. 

I dagsläget har Lotsen en maxkapacitet på 25 elever - idag är 19 elever inskrivna.

- Vi förbereder oss för ett större mottagande med anledning av situationen i Ukraina, och vi håller som bäst på att se över våra lokaler. Det är svårt att gissa hur många som kommer att söka asyl, säger Madelene Johansson, chef vid modersmålsenheten, som organiserar arbetet inom Lotsen.

Se filmen där Anna och Inga berättar mer om Lotsen

Läs mer om mottagandet av asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd