Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Följ Ung Företagsamhets prisutdelning

Det börjar dra ihop sig för att prisa årets unga företagare. Den 15 mars livesänds den digitala prisutdelningen från Wisby Strand med start klockan 16.00. Då finns elever, lärare, jurymedlemmar och prisutdelare på plats. I år deltar 60 UF-företag. Av dessa kommer 43 från kommunala Wisbygymnasiet.