Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport covid-19 och vaccination (vecka 9, 2022)

Under vecka 9 konstaterades 84 nya fall av covid-19. Totalt sett genomfördes under veckan 1 024 vaccinationer mot covid-19 på Gotland.

Covid-19

Under vecka 9 konstaterades 84 nya fall av covid-19 på Gotland. Det kan jämföras med vecka 8 då 100 nya fall diagnosticerades. 
 
På Visby Lasarett vårdas idag 6 patienter med covid-19 i smittsam fas, samtliga på vårdavdelning. Tre av dessa har covid-19 som huvuddiagnos, övriga tre behöver vård för annan orsak men har dessutom covid-19. Ingen patient med covid-19 är i behov av intensivvård. 
 
Tyvärr har ytterligare ett dödsfall inträffat, vilket betyder att totalt 58 personer har avlidit på Gotland relaterat till pandemin. 
- Det är tråkigt att behöva rapportera om ännu ett dödsfall och våra tankar går till de anhöriga, säger Maria Amér, smittskyddsläkare.
 
Pandemin med covid-19 påverkar vård och omsorg. Det är fortsatt är viktigt att använda munskydd, för personal och för besökare, för att minska risken för smittspridning i miljöer där sköra personer vistas.

Vaccination

Under vecka 9 genomfördes 1 024 vaccinationer på Gotland. Av vaccinationerna var 31stycken dos 1, 28 dos 2, 403 dos 3 och 562 dos 4. 
 
Totalt sett har 138 434 vaccinationer genomförts på Gotland. Täckningsgraden för dos 1 och 2 har enbart förändrats marginellt sedan föregående vecka. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 48 824 personer (90,9%) tagit dos 1 och 47 866 (89,2%) dos 2. Med dos 3 har 35 042 personer över 18 år folkbokförda på Gotland (70,3%) hittills vaccinerat sig. 
Täckningsgraden för dos 3 är lägre ju yngre åldersgrupper man tittar på. Men även i åldersgrupper där man börjar få ökad risk för allvarlig sjukdom vid infektion, 50-59 år, är endast tre av fyra vaccinerade (76,2%).  
 
Brevutskick till personer 80 år eller äldre
I slutet av vecka 9 gick ett brev ut till alla gotlänningar födda 1942 eller tidigare med information om den rekommenderade fjärde dosen. Hittills har 1 349 personer som är 80 år eller äldre vaccinerats med en fjärde dos (32,2%) och ytterligare ca 380 personer i åldersgruppen (41,2%) har bokat tid för vaccination. 

Idrottsevenmang under sportlovet

Under sportlovet vecka 9 erbjöd Region Gotland i samarbete med RF - SISU Gotland vaccination i samband med vissa idrottsevenemang. Matchbesökarna kunde passa på att ta sin första, andra, tredje eller fjärde dos covidvaccin, något som var mycket uppskattat.