Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

De flesta kvinnorna nöjda med den gotländska förlossningsvården

Publicerad 2022-03-09 09:31
125 000 gravida och nyblivna mammor i Sverige har under tolv månader delat med sig av erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården. 764 svar har inkommit från kvinnor på Gotland. Flertalet är nöjda med vården och bemötandet.
Sedan december 2020 får alla kvinnor som ska föda barn eller nyligen har fött barn dela sina upplevelser av mödrahälso- och förlossningsvården under graviditeten, i samband med förlossningen samt ett år efter förlossningen. Totalt har 172 000 svar inkommit. Dessa resultat ger ett unikt material, som lägger en grund för det fortsatta arbetet med målet att skapa en vård som är trygg hela vägen – före, under och efter graviditet. Under perioden 1 december 2020 – 30 november 2021 svarade drygt 125 000 kvinnor på Graviditetsenkäten, varav ett hundratal på Gotland.

Huvudsakligen positiva resultat   

En majoritet av kvinnorna kan tänka sig att rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsavdelning till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Lika många har känt sig trygga och bemötta med respekt och värdighet. De allra flesta tycker också att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning man önskade. Förbättringsområden som Gotland delar med resten av landet är främst inom eftervård/amning och information. 
 
- Det är glädjande att så många kvinnor har stort förtroende för oss. Samtidigt ser vi att det finns förbättringsområden. Ett viktigt område som kan förbättras ytterligare är tillgängligheten inom mödrahälsovården samt information och stöd till kvinnor efter förlossningen. De svar som vi fått är viktiga för att vår verksamhet ska kunna utvecklas och bättre möta kvinnornas behov, säger Åsa Hedqvist, verksamhetschef vid Obstetrik och Gynekologi på Visby lasarett.