Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Annons 5 mars

Publicerad 2022-03-05 08:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna lördagen den 5 mars.

Den 5 mars 2022 publiceras en ordinarie samannons i GA och GT, med information om vad som är på gång inom Region Gotland. Den innehåller också vaccinformation.