Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinet Nuvaxovid finns snart på Gotland

Det nyligen godkända vaccinet Nuvaxovid från Novavax finns snart tillgängligt på Gotland. Det är ett proteinbaserat vaccin som är framtaget i en mer traditionell process än de sedan ett år tillbaka väl etablerade mRNA-vaccinerna.
Nuvaxovid kompletterar mRNA-vaccinerna som för närvarande används, Spikevax från Moderna och Comirnaty från Pfizer/Biontech. 
 
– Nuvaxovid kompletterar övriga vaccin bland annat genom att det kan ges till en del av de personer som av medicinska skäl inte bör vaccineras med ett mRNA-vaccin, berättar Maria Amér, smittskyddsläkare.
 
Nuvaxovid är godkänt för personer från 18 år och används primärt till följande grupper:
 
  • Personer som på grund av allergi eller kraftiga biverkningar avstått vaccination med mRNA-vaccin.
  • Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, där vaccinationen blir ytterligare ett sätt att försöka stimulera immunförsvaret.
  • Personer som av personliga skäl tidigare avstått vaccination med mRNA-vaccin.

Hur gör jag för att vaccinera mig med Nuvaxovid?

Om du till hör någon av de grupper som nämns ovan kan du vara aktuell för vaccination med Nuvaxovid. Såhär bokar du:
 
  • Du som har allergi eller har drabbats av kraftiga biverkningar efter vaccination: Ring vaccinationsbokningen på 0498-26 98 00.
  • Du som har kraftigt nedsatt immunförsvar: Du får information av behandlande läkare.
  • Du som av personliga skäl har avstått vaccination: Ring vaccinationsbokningen på 0498-26 98 00 så får du en tid i mån av tillgängliga doser.

Nuvaxovid ges endast vid bokade tider och går inte att få vid drop-in-besök. Vaccination med Nuvaxovid kan inte bokas i appen Alltid öppet, utan enbart via telefonbokningen.