Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till vårens första Gotland Art Meetup!

Publicerad 2022-03-02 11:33
Kulturenheten inom Region Gotland bjuder in till kulturfrukost fredagen den 18 mars. Temat är "Träffas igen!".
Tema: Träffas igen!
Dag och tid: Fredagen den 18 mars klockan 08.30 – 10.00
Plats: hörsalen Hallfreda, Donnerska huset, Donners plats, Visby
 
Kulturenheten, Region Gotland, bjuder in till kulturfrukost. Kom och träffa våra nya utvecklare när de presenterar sig på plats. Möt ett par särskilda uppdragstagare med flera och träffa framförallt varandra. Vi lyfter kommande händelser och ser fram emot en spännande vår på Gotland. 
 
Alla med intresse för kultur hälsas varmt välkomna! För att säkert få plats och fika, anmäl dig via mejl senast den 15 mars: kultur.info@gotland.se