Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport covid-19 och vaccination (vecka 8, 2022)

Under vecka 8 konstaterades 100 nya fall av covid-19. Totalt sett genomfördes under veckan 1 506 vaccinationer mot covid-19 på Gotland.

Covid-19

Under vecka 8 konstaterades 100 nya fall av covid-19 på Gotland. Det går att jämföra med vecka 7 då 107 fall diagnosticerades. Siffran visar på en platå när det gäller de grupper som nu rekommenderas provtagning. I dag provtas patienter, brukare samt personal som har symptom på covid-19 eller i samband med screening.
 
På Visby lasarett vårdas i dag tio personer med covid-19, varav nio på vårdavdelning och en person på IVA. Av dessa har sex personer covid-19 som sin huvuddiagnos. Fyra personer vårdas för annan orsak, men har dessutom covid-19.
 
Ytterligare en person har tyvärr avlidit till följd av pandemin. Det betyder att 57 dödsfall har inträffat på Gotland. 
 
– Det är sorgligt att behöva meddela att ytterligare en person har avlidit till följd av pandemin. Våra tankar går till de anhöriga, sager Maria Amér, smittskyddsläkare.

Fortsatt ansträngt läge inom vård och omsorg

I samhället minskar sjukfrånvaron som ett tecken på att den höga smittpridningen i början på året börjar sjunka. Fortsatt är det ansträngt inom vård och omsorg där flera personer behöver vård för covid-19 eller är smittade med covid-19 utöver annan sjukdom.
 
Vid arbete eller besök inom vård och omsorg rekommenderas fortsatt munskydd, som ett ytterligare skydd utöver andra förebyggande åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Vaccination

Under vecka 8 genomfördes 1 506 vaccinationer på Gotland. Av vaccinationerna var 23 stycken dos 1, 77 dos 2, 845 dos 3 och 561 dos 4. 
 
Totalt sett har 136 996 vaccinationer genomförts på Gotland. Täckningsgraden för dos 1 och 2 har enbart förändrats marginellt sedan föregående vecka. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 48 759 personer (90, 9%) tagit dos 1 och 47 852 (89,1 %) dos 2. Med dos 3 har 34 573 (69,4 %) personer över 18 år folkbokförda på Gotland hittills vaccinerat sig. Täckningsgraden för dos 3 är högst bland de äldsta åldersgrupperna och lägre bland de yngre. I åldersgruppen 18–29 år har var tredje gotlänning (34,4 %) tagit dos 3.
 
För att nå fler med en tredje dos besöktes bland annat universitetet under vecka 8. Cirka 120 personer vaccinerade sig i samband med besöket på universitetet.
 
Under föregående vecka beslutades om påfyllnadsdos för samtliga över 80 år. I den åldersgruppen har nu 1 057 personer fått en fjärde dos, vilket motsvarar 25,2 %.