Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sök lokalt utvecklingsbidrag!

Publicerad 2022-02-25 12:38
Bidragen riktar sig till dig som utvecklingsaktör, däribland organisationer, föreningar och utvecklingsbolag på Gotland.
Bidraget ska leda till utveckling av bygden och/eller komma till användning för många. Satsningen ska även ha förankring i bygden.
 
Du kan söka mellan 10.000-50.000 kr av totalt 1.000.000 kr som fördelas till lokala utvecklingsbidrag under 2022.
 
Genom denna satsning har Gubis - Gotländska utvecklingsbolag i samverkan, hjälpt Region Gotland att fördela medel till utvecklingsinsatser över hela ön.