Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansök till Energicentrum Gotlands medborgarstol

Publicerad 2022-02-22 14:53
Var med och påverka! Engagera dig i Gotlands energiomställning genom att ta plats i Energicentrum Gotlands styrgrupp.
Energicentrum Gotland ska stärka gotlänningarnas och näringslivets möjligheter att ställa om till ett effektivt och hållbart energisystem. Genom att inspirera och öka kunskapsnivån skapas engagemang och en vilja att investera i, och ställa om till, ett hållbart energisamhälle.
 

Tanken med medborgarstol

Ambitionen är att Energicentrum Gotland ska upplevas som ett ”gotlänningarnas Energicentrum”. Som ett led i detta finns en styrgrupp med bred representation från näringsliv, utvecklingsbolag, akademin och det offentliga. För att komplettera den bredden finns en ledamotsplats som tillsätts av medborgarna på Gotland. Nedan följer tydligare vad som avses och hur du ansöker.
 

Fakta och villkor om medborgarstol

Krav för att ansöka: du är folkbokförd på Gotland och skickar med en skriftlig motivering på 200 till 400 ord om vad du kan tillföra i arbetet med Gotlands energiomställning.
Mandatperiod: mandatet gäller som ledamot i styrgruppen under 12 månader, från 15 april 2022 till 14 april 2023.