Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialförvaltningen anmäler missförhållande enligt lex Sarah

Publicerad 2022-02-22 08:45
Socialförvaltningen anmäler ett ärenden enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Det är flera händelser som inträffat på ett boende enligt LSS, under 2021, som gör att förvaltningen efter utredning anmäler ärendet till IVO. 
 
Vid flera tillfällen under året har det fattats kontanter i brukares plånböcker och i den gemensamma matkassan på boendet.
 
Utredningen har visat att hanteringen av de boendes kontanter varit bristfällig.
Då det även går att misstänka annat än försumlighet av rutiner vid några av händelserna har polisanmälan gjorts.
 
Nya rutiner har nu införts. De boendes pengar kontrollräknas oftare och kontrollen signeras av två medarbetare. Stämmer inte kontrollräkningen ska en avvikelserapport skrivas.
 
– Det inträffade är att betrakta som ett allvarligt missförhållande och risk för allvarligt missförhållande, säger kvalitetschef Öystein Berge.