Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rekordökning av folkmängden på Gotland

Publicerad 2022-02-22 08:50
I dag har den slutliga befolkningsstatistiken för år 2021 fastställs. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, är vi 61 001 folkbokförda gotlänningar på ön och det betyder att vi ökat antalet med 877 på ett år vilket är den största befolkningsökningen någonsin.

Gotlands befolkning ökade under 2021 med 1,46 procent och riket ökade under samma period med 0,7 procent. Bortsett från de tre senaste åren så har vi historiskt sett alltid legat under rikets procentuella befolkningsökning. Årets höga siffror beror till största del på att det under året flyttat hit rekordmånga personer.

-Vi ser framförallt en större inflyttning än beräknat i gruppen 19-24 år, en grupp som under 2020 inte ökade i den omfattning som vi då trodde. En trolig anledning är att distansstudierna för denna grupp upphörde under 2021 och att vi därmed under året fick studenter till ön för både 2020 och 2021, säger Göran Skoghage, koncerncontroller på Region Gotland.

Under 2021 föddes det 522 barn på Gotland och 630 personer avled. 3 219 personer flyttade till ön och 2 318 flyttade härifrån. Det ger en befolkningsökning på 877 personer, att jämföra med 438 personer under 2020.

-Det är glädjande att befolkningen ökar så mycket och att fler ser det positiva och attraktiva med att bo och leva här. En ökad befolkning ger förbättrade förutsättningar för en bra grundservice över hela ön och bidrar givetvis med skatteintäkter till välfärden, säger Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande.

 

Befolkningssiffror Gotland 2021

Folkmängd: 61 001 invånare (30 398 män och 30 603 kvinnor)

Födda under året: 522 barn

Avlidna under året: 630 personer

Inflyttade under året: 3 219 personer

Utflyttade under året: 2 318 personer

Folkökning under året: 877