Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ekokommunpriset 2021 till teknikförvaltningen

Publicerad 2022-02-21 13:49
Ekokommunpris för 2021 delades ut vid regionfullmäktigemötet den 21 februari. Det gick till Revaq-gänget på teknikförvaltningens vatten- och avloppsavdelning, och handlar om att man tagit cirkulära helhetsgrepp när det gäller slamhanteringen vid Visby reningsverk.

Många har jobbat med detta, men nämnas kan Bengt-Olof Grahn, Jonas Lindström, Kent Nordberg, Linda Bohman, Jan-Erik Wedin, Joachim Thylin och Marcus Etelhag.

Teknikförvaltningen har för vana att ta hem det prestigefyllda Ekokommunpriset. Tre av fyra gånger sedan 2015! Denna gång vinner vatten- och avloppsavdelningen Ekokommunpriset för hållbar återföring av växtnäring. Ekokommunpriset, som Bengt-Olof Grahn dessutom var med att instifta, delas 2021 ut för tjugonde gången. På grund av pandemin kommer det att ske först på regionfullmäktiges möte den 21 februari.

Det är arbetsgruppen bestående av Linda Bohman, Jonas Lindström, Bengt-Olof Grahn och Kent Nordberg som nominerades. Men det är många fler inblandade, inte minst driftteknikerna på Visby avloppsreningsverk.
– Allt hållbart måste ingå i ett kretslopp. Man brukar tala om ”från jord till bord” men det är också viktigt med ”från bord till jord”, betonar Jonas Lindström.

Nu får alltså vatten- och avloppsavdelningen motta 2021 års Ekokommunpris på 10.000 kronor med följande motivering:

”För det cirkulära helhetsgrepp vatten- och avloppsavdelningen tagit när det gäller slamhanteringen vid Visby reningsverk, där uppströmsarbetet och Revaq-certifieringen varit centrala i arbetet med att nå slutmålet; att åstadkomma återföring av slammet och dess växtnäring till produktiv åkermark på Gotland.”

Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö. Det har till uppgift att leda bort och rena avloppsvatten på ett effektivt, miljömässigt och hygieniskt sätt. När avloppsvattnet renas bildas flera restprodukter - framför allt gallerrens och slam. Gallerrens är nedspolat skräp som går till förbränning. Ett slam av god kvalitet, däremot, ger idag både biogas och jordliknande gödsel för åkermark.

Denna jordliknande gödselprodukt används nu av flera lantbrukare på Gotland och sprids på åkermark, med mycket gott resultat.

Detta är Revaq

Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Återföring av växtnäring i slam behövs för att kretsloppet ska slutas i ett hållbart samhälle. Många av de viktigaste näringsämnen som behövs för att vi ska kunna producera mat, exempelvis fosfor, tillvaratas. Gödsling av slam ökar markens mullhalt och bördighet.