Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport covid-19 och vaccination (vecka 7, 2022)

Under vecka 7 konstaterades 107 nya fall av covid-19. Totalt sett genomfördes under veckan 1 499 vaccinationer mot covid-19 på Gotland.

Covid-19

Totalt 107 fall av covid-19 på Gotland diagnosticerades under v 7, veckan innan konstaterades 398 nya fall. Även efter att provtagningen avvecklats för allmänheten tas prover fortsatt inom vård och äldreomsorg, vilket tillsammans med vårdbelastningen ger en bild om var Gotland befinner sig i pandemin. 
- Vi kan ha passerat toppen av smittan, även om vi behöver tolka läget med försiktighet eftersom statistiken är mer svåravläst när rekommendationerna för testning har ändrats, säger Maria Amér.
 
På Visby lasarett vårdas idag sex patienter med covid-19, samtliga på vårdavdelning. Av dessa har tre personer behov av vård för covid-19 och tre personer vårdas med annan huvuddiagnos. Tyvärr har ytterligare ett dödsfall inträffat, vilket innebär att totalt 56 personer har avlidit relaterat till pandemin på Gotland. 
 
- Det är sorgligt att behöva meddela att ännu en person avlidit. Våra tankar går till de anhöriga, säger Maria Amér.

Vaccination

Under vecka 7 genomfördes 1 499 vaccinationer på Gotland. Av vaccinationerna var 24 st dos 1, 82 dos 2, 1 051 dos 3 och 362 dos 4. 
 
Totalt sett har 135 857 vaccinationer genomförts på Gotland. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 48 721 personer personer vaccinerats med en första dos och 47 707 personer har fått en andra dos, vilket motsvarar täckningsgrader på 90,8 respektive 89 procent. Hittills har 33 791 vaccinerat sig med dos tre, vilket motsvarar 67,8 procent av alla över 18 år folkbokförda på Gotland.

Fjärde dos covidvaccin

Under vecka 7 kom rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om en extra påfyllnadsdos, det vill säga en fjärde dos totalt sett, till de som bor på SÄBO, som har hemtjänst eller hemsjukvård samt till de som är 80 år och äldre. Dos 4 ska ges fyra månader efter dos 3. Sedan tidigare rekommenderas även de med nedsatt immunförsvar en fjärde dos vaccin. Uppskattningsvis rör det sig om totalt ca 5 000 personer på Gotland. Redan under vecka 7 har 322 personer som är 80 år eller äldre hittat till mottagningarna och fått en fjärde dos. Täckningsgraden för bland personer över 80 år är därmed redan 7,7 procent. 
 

God kapacitet

Det finns gott om vaccin och god kapacitet, så tveka inte att boka en tid till någon av vaccinationsmottagningarna i Visby, Slite eller Hemse. Det går också bra att vaccinera sig på drop-in på Ica Maxi arena. Telefonbokningen nås på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–16.00) där kan du boka vaccinationstid oavsett om det är dos 1, 2, 3 eller 4 som är aktuell för dig. Bokningen av dos 3 eller dos 4 går också att göra i appen Alltid Öppet, förutsatt att du tillhör rätt åldersgrupp. Även om du nyligen har varit sjuk och tror dig ha haft covid, så är det läge att vaccinera dig när du är pigg och återställd efter infektionen.