Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlands Ungdomsmottagning söker killar!

Publicerad 2022-02-21 11:35
Endast ett av tio besök till Gotland Ungdomsmottagning sker av personer som identifierar sig som ung man/kille. Det är liknande siffror som i resten av landet - och är alarmerande lågt.
- Gotländska unga män har rätt till att få svar på sina frågor, och ska ha rätt att utan omsvep kunna söka hjälp i tid. Därför lanserar Gotlands Ungdomsmottagning projektet Gotlandsk*ken som vill öka besöksfrekvensen av personer som identifierar sig som unga män/killar till Ungdomsmottagningen, berättar Carl Bergstrand som arbetar som sjuksköterska på Gotlands Ungdomsmottagning.
 
Under projektet ligger bland annat den nygamla mottagningen för dig med penis och pung, (POP-mottagningen), som under måndagar exklusivt håller öppet för unga män. Bemannad av två manliga sjuksköterskor, varav en med utbildning inom samtalsterapi (KBT) står dörrarna öppna för de gotländska unga männens frågor, behov av vård och samtal.
 
- Det finns uppenbara normer i samhället som fortfarande till viss del förhindrar män från att söka vård. Att vänta in i det sista med att söka hjälp är förödande för den undrande, oroliga, eller sjuke mannen. I alla åldrar, säger sjuksköterska Johan Alström som är medgrundare av projektet tillsammans med kollegan Carl Bergstrand.
 
Unga män riskerar förstås att drabbas av sexuellt överförbara infektioner och psykisk ohälsa samt besitter utan tvekan många obesvarade frågor om sitt köns utseende, storlek och form. Inte sällan heller frågor om prickar, knottror, testiklar, torr eller trång förhud. Frågor eller tillstånd som, om de lämnas orörda, riskerar att leda till svårare sjukdomstillstånd, oro, suicid, men också ofrivilligt föräldraskap eller fortsatt spridning av sexuellt överförbara infektioner.
 
Nyligen gjorda undersökningar av gotländska ungdomars mående och hälsa föder åter en bild av att unga kvinnor mår sämre än unga män. 1 av tio unga män skattar sin psykiska hälsa som dålig, 2 av 10 unga kvinnor detsamma. Ändå begås med klar majoritet de flesta suicid av unga killar. Om vi tillåts spekulera kan detta fenomen ha flera orsaker, där unga mäns frånvaro av vårdkontakter är en viktig del. Vidare tror vi tyvärr, att det år 2022 fortsatt i vissa grupper av unga män är tabu att självskatta sitt mående som dåligt. Eller att vissa helt enkelt har svårt att ge ett ärligt svar.

Under projektet har en reklamfilm skapats

som syftar till att beskriva, och normalisa unga mäns behov av att söka vård: Länk till YouTube.