Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arrangemangsstöd och andra kulturstöd

Publicerad 2022-02-21 16:00
Vill du och din förening ansöka om stöd för att genomföra ett offentligt arrangemang?
Under 2022 finns tre ansökningstillfällen:
  • 1 januari–7 mars
  • 8 mars–15 maj
  • 16 maj–15 augusti
 
Andra aktuella kulturstöd just nu är:
  • Kulturarbetarstipendium, sista ansökningsdag 7 mars.
  • Rese- och vistelsestipedium Tyskland och vistelsestipedium Frankrike, sista ansökningsdag 7 mars.
  • Drift- och investeringsstöd för lokalhållande föreningar (till exempel bygdegårdsföreningar), sista ansökningsdag 31 mars.