Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tyck till om hållbar karta för framtidens byggande

Publicerad 2022-02-18 14:14
Tänk er en digital tjänst som visar var på Gotland man kan bygga både klimatsmart och hållbart. Region Gotland söker nu privatpersoner som vill hjälpa till med en undersökning i syfte att se vilken information som ska finnas i en sådan digital tjänst. Vad är viktigt, vad vill man se?

Syftet med innovationsidén ”Hållbara kartan” är att i dialog med användarna testa vilken information en hållbar karta över Gotland skulle innehålla och hur denna information bäst kan visas upp.

Tillgänglighet, jämlikhet och hållbarhet står i fokus.

Resultatet av innovationsidén kommer att vara en prototyp av en digital hållbar karta, framtagen i samråd och dialog med regionalt näringsliv, medarbetare vid Region Gotland och privatpersoner.

Som ett första steg söker regionen nu privatpersoner som via en e-tjänst vill svara på några korta frågor. Svaren på dessa ska ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av kartan.

- Sedan ska vi bygga en kartprototyp, baserad på svaren som kommer in. Därefter ställer vi en ny fråga, var det så här ni ville ha det?, berättar Boel Cedergren, projektledare för Hållbara kartan.

Genom att visa var det är mest klimatsmart att bygga på Gotland kan Hållbara kartan i framtiden utgöra en konkret plattform för en grönare samhällsutveckling på ön. Att tydligt presentera geografisk data i en karta skulle i förlängningen möjliggöra klimatsmarta analyser av informationen, som att kunna ta fram underlag för att se var det exempelvis finns byggklara tomter nära skola och förskola med möjlighet att ansluta till kommunalt VA-nät, hållbar energi och dagvattenlösningar.

- Är du en privatperson som är intresserad av att bygga hus på Gotland och vill hjälpa oss med en undersökning om vad just du behöver för att göra detta på bästa sätt, då ska du ta chansen att tycka till och komma med synpunkter, uppmanar Boel Cedergren.

Här kan du svara på frågorna:
https://etjanst.gotland.se/hallbara_kartan