Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bokning av dos 4 i appen Alltid Öppet igång för personer 80 år och äldre

Nu har personer över 80 år möjlighet att boka vaccinationstid för dos 4 i appen Alltid Öppet, förutsatt att det gått minst fyra månader sedan dos 3. Telefonbokningen för dos 4 har varit öppen sedan 14 februari, detsamma gäller möjligheten att vaccinera sig på drop-in men nu går det också att boka sin vaccinationstid direkt i appen för dem som önskar.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar en fjärde dos covidvaccin till personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt personer över 80 år, då risken att drabbas av allvarlig sjukdom ökar med åldern. Vid vaccinationstillfället ska det ha gått minst fyra månader sedan dos 3. 
 
Bokning av dos 4 för personer över 80 år
Personer över 80 år kan fortsatt vaccinera sig på drop-in på Ica Maxi arena eller boka vaccinationstid via telefonbokningen på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–16.00). Men nu finns även möjligheten att boka tid i appen Alltid Öppet. För att kunna boka tid via appen behöver du vara folkbokförd på Gotland och ha en elegitimation. 

Bokning för övriga grupper som rekommenderas dos 4 

Personer som har hemtjänst men som ännu inte fyllt 80 år bokar även fortsättningsvis vaccintid via telefonbokningen på 0498-26 98 00. Personer på 
särskilt boende för äldre (SÄBO) får riktad information till sig och för personer med hemsjukvård kommer beslut om hemvaccination tas av sjuksköterska i samråd med ansvarig läkare.