Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498 - 26 90 00 växel
E-post: registrator-bun@gotland.se 
eller registrator-gvn@gotland.se

Fler kontaktuppgifter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Organisation och kontaktuppgifter

Kontaktpersoner för olika ämnesområden

Frågor som rör specifik förskola och skola

Se länkarna längst ned på den här sidan. 

Administrationen för förskola och fritidshem  (placeringar m.m)
Telefon: 0498-26 34 90
Telefontid ordinarie: måndag-fredag 8.30-09.30, 10.00-12.00, 13.00-14.30
Under vecka: 25-32 måndag-fredag 8.30-12.00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Allmänna verksamhetsfrågor som rör förskola

Lena Gustavsson, avdelningschef
Telefon: 0498 - 26 33 91     
E-post. lena.gustavsson01@gotland.se   

Allmänna verksamhetsfrågor som rör grundskola och fritidshem samt skolval

Jörgen Norström, avdelningschef
Telefon: 0498–26 98 03
E-post: jorgen.norstrom@gotland.se 

Frågor om elevvårdsarbete och skolhälsovård 

Karin Alvinge, chef för barn- och elevhälsan
Telefon: 070-447 68 08
E-post: karin.alvinge@gotland.se

Allmänna verksamhetsfrågor som rör särskola

Ulrika Forsberg, skolchef/rektor
Telefon: 0498-26 32 19
E-post: ulrika.forsberg@gotland.se

Skolskjutsfrågor

Skolskjutssamordnare
Telefon: 0498–26 94 60
E-post: skolskjuts@gotland.se

Kulturskolefrågor

Hans-Åke Norrby, kulturskolechef/rektor
Telefon: 0498-26 94 83
E-post: hans-ake.norrby@gotland.se 

Wisbygymnasiet

Peter Lerman, rektor
Telefon: 0498-26 95 40
E-post: peter.lerman@gotland.se 

Övriga specifika frågor som rör Wisbygymnasiet 

Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Specifika frågor som rör vuxenutbildning och Sfi

Hanna Sällström Jonasson, rektor kommunala vuxenutbildningen
Telefon: 0498-26 93 58
E-post: hanna.jonasson@gotland.se 

Specifika frågor som rör Gotlands folkhögskola

Thomas Nilsson, rektor
Telefon: 0498-20 36 52
E-post: thomas.nilsson@gotland.se

Frågor som rör den öppna ungdomsverksamheten för ungdomar (13-19 år)

Lena Nordström, avdelningschef
Telefon: 0498-26 95 16
E-post: lena.nordstrom@gotland.se

Allmänna verksamhetsfrågor som rör integrations- och arbetsmarknadsinsatser

Anna Myhr, avdelningschef
Telefon: 0498-203546
E-post: anna.myhr@gotland.se 

Ärenden som rör barn- och utbildningsnämnden

Karin Nilsson, nämndsekreterare 
Telefon: 0498–26 94 26
E-post: karin.nilsson06@gotland.se 

Ärenden som rör gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Malin Karlsson, nämndsekreterare 
Telefon: 0498-26 94 44
E-post: malin.karlsson03@gotland.se

Övergripande budget- och ekonomifrågor inom utbildningsverksamheten

Jimmy Söderström, ekonomichef
Telefon: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

Övergripande personalfrågor inom utbildningsverksamheten

Eva Edin, HR-chef
Telefon: 0498 -26 33 88
E-post: eva.edin@gotland.se

Frågor om vikariat inom utbildningsverksamheten

Vikarieförmedlingen
Telefon: 0498-26 99 13
E-post: vikarieformedlingen.uaf@gotland.se

Övergripande frågor om försörjning, logistik och säkerhet inom utbildningsverksamheten

Rolf Andersson, försörjningschef
Telefon: 0498 - 26 93 45
E-post: rolf.andersson@gotland.se

Allmänna frågor som rör kvalitet på utbildningsverksamhet och verksamhetsutveckling samt digitaliseringen av skolan

Bo Eriksson, avdelningschef
Telefon: 0498-26 33 96  
E-post: bo.eriksson@gotland.se­ 

Utbildningsdirektör

Torsten Flemming
Telefon: ­ 0498-26 94 18
E-post: torsten.flemming@gotland.se 

Presskontakt

My Monzón-Preis, kommunikatör
Telefon: 0498-26 94 56 
E-post: my.monzon_preis@gotland.se