Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498 - 26 90 00 växel
E-post: registrator-bun@gotland.se 
eller registrator-gvn@gotland.se

Fler kontaktuppgifter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Organisation och kontaktuppgifter

Kontaktpersoner för olika ämnesområden

Frågor om kö och avgifter förskola 

Administrationen för förskola och fritidshem  (placeringar m.m)
Telefon: 0498-26 34 90
Telefontid ordinarie: måndag-fredag 8.30-09.30, 10.00-12.00, 13.00-14.30
Under vecka: 25-32 måndag-fredag 8.30-12.00

Övergripande frågor om förskola

Lena Gustavsson, avdelningschef för förskolorna
Telefon 0498 - 26 33 91
E-post: lena.gustavsson01@gotland.se

Frågor som rör skolvalet till förskoleklass

Kontakta den skola som du/ni söker till direkt. Allmänna frågor om skolvalet kan ställas till: 
Carina Lindby, verksamhetsutvecklare
Telefon: 0498-26 98 13
E-post: carina.lindby@gotland.se

Frågor som rör specifik förskola och skola
Uppgifter återfinns längst ned på den här sidan. 

Övergripande frågor om grundskola

Jörgen Norström, avdelningschef för grundskolorna
Telefon: 0498–26 98 03
E-post: jorgen.norstrom@gotland.se 

Frågor om elevvårdsarbete och skolhälsovård 

Karin Alvinge, chef för barn- och elevhälsan
Telefon: 0498-26 94 20 
E-post: karin.alvinge@gotland.se

Allmänna verksamhetsfrågor som rör särskola/anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Ulrika Forsberg, skolchef/rektor
Telefon: 0498-26 32 19
E-post: ulrika.forsberg@gotland.se

Skolskjutsfrågor

Skolskjutssamordnare, teknikförvaltningen
Telefon: 0498–26 94 60
E-post: skolskjuts@gotland.se

Kulturskolefrågor

Hans-Åke Norrby, kulturskolechef/rektor
Telefon: 0498-26 94 83
E-post: hans-ake.norrby@gotland.se 

Wisbygymnasiet

Peter Lerman, rektor
Telefon: 0498-26 95 40
E-post: peter.lerman@gotland.se 

Övriga specifika frågor som rör Wisbygymnasiet 

Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Specifika frågor som rör vuxenutbildning och Sfi

Jesper Tamilehto, tillförordnad rektor för kommunala vuxenutbildningen
Telefon: 0498-26 93 58
E-post: jesper.tamilehto@gotland.se

Specifika frågor som rör Gotlands folkhögskola
Thomas Nilsson, rektor
Telefon: 0498-20 36 52
E-post: thomas.nilsson@gotland.se

Frågor som rör ungdomsgårdar och fältfritidledare

Lena Nordström, avdelningschef
Telefon: 0498-26 95 16
E-post: lena.nordstrom@gotland.se

Allmänna verksamhetsfrågor som rör integrations- och arbetsmarknadsinsatser

Anna Myhr, avdelningschef
Telefon: 0498-203546
E-post: anna.myhr@gotland.se 

Ärenden som rör barn- och utbildningsnämnden

Karin Nilsson, nämndsekreterare 
Telefon: 0498–26 94 26
E-post: karin.nilsson06@gotland.se 

Ärenden som rör gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Malin Karlsson, nämndsekreterare 
Telefon: 0498-26 94 44
E-post: malin.karlsson03@gotland.se

Övergripande budget- och ekonomifrågor inom utbildningsverksamheten

Jimmy Söderström, ekonomichef
Telefon: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

Övergripande personalfrågor inom utbildningsverksamheten

Eva Edin, HR-chef
Telefon: 0498 -26 33 88
E-post: eva.edin@gotland.se

Frågor om vikariat inom utbildningsverksamheten

Rekryterings- och bemanningsenheten
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: rob@gotland.se

Allmänna frågor som rör kvalitet på utbildningsverksamhet, verksamhetsutveckling och lokaler

Bo Eriksson, avdelningschef
Telefon: 0498-26 33 96  
E-post: bo.eriksson@gotland.se­ 

 

Allmänna frågor som rör verksamhetssystem (exempelvis lärplattformar) och digitalisering i skolan 

Henrik Hammarskjöld, biträdande avdelningschef
Telefon: 0498-20 46 16
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se

Utbildningsdirektör (tillförordnad)

Hanna Sällström Jonasson
Telefon: ­ 0498-26 94 18
E-post: hanna.jonasson@gotland.se 

Presskontakt

My Monzón-Preis, kommunikatör
Telefon: 0498-26 94 56 
E-post: my.monzon_preis@gotland.se