Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Svenska dag ett - för asylsökande

Är du asylsökande och vill lära dig mer svenska? På kursen "Svenska från dag ett" får du lära dig grunderna i att prata, läsa och skriva svenska. Du får träna på att använda språket i vardagssituationer och lära dig mer om det svenska samhälls- och arbetslivet.

Det är löpande antagning/start under året.

"Svenska från dag ett" vänder sig till deltagare som är inskrivna i Migrationsverkets asylmottagande. Det innebär:

  • asylsökande som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden eller i eget boende i en kommun
  • personer som fått uppehållstillstånd men som i väntan på kommunplacering bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende.

Även flyktingar som kommer till Sverige via massflyktsdirektivet kan få tillgång till undervisningen oavsett vilket boende man har.  

Läs mer om kursen