Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Veckorapport covid-19 och vaccination (v. 6)

Under v. 6 konstaterades 397 nya fall av covid-19. Totalt sett genomfördes under veckan 1 471 vaccinationer mot covid-19 på Gotland.

Covid-19

Under v. 6 konstaterades 397 nya fall av covid-19. Veckan dessförinnan konstaterades 1 064 fall. Eftersom provtagning av allmänheten har avvecklats är siffrorna inte jämförbara.
 
På Visby lasarett vårdas i dag fem patienter med covid-19 i smittsam fas, samtliga på vårdavdelning. Fyra patienter har behov av vård för covid-19, medan en patient har annan huvuddiagnos men också covid-19. 
 
– Med de förändrade provtagningsindikationerna är det just nu en utmaning att tolka var vi är i pandemins nya fas. Vi konstaterar att det är flera patienter som behöver vård för covid-19, vilket indikerar en fortsatt hög samhällssmitta. Det är också fortsatt högt personalbortfall på grund av sjukdom, säger Maria Amér, smittskyddsläkare vid Region Gotland.
 
Under v. 6 inträffade tyvärr ytterligare ett dödsfall till följd av covid-19. Det betyder att 55 personer har avlidit relaterat till pandemin på Gotland. 
 
– Det är sorgligt att behöva meddela att ytterligare en person har avlidit relaterat till pandemin, säger Maria Amér.

Vaccination

Vecka 6 har varit en förhållandevis lugn vecka. Totalt sett genomfördes under veckan 1 471 vaccinationer på Gotland. Av vaccinationerna var 49 stycken dos 4, 1 347 dos 3, 52 dos 2 och 23 dos 1. 
 
Totalt sett har 134 520 vaccinationer genomförts på Gotland. Täckningsgraden för dos 1 och 2 har enbart förändrats marginellt sedan föregående vecka. Bland den gotländska befolkningen över 12 år har 48 707 personer (90,7 %) tagit dos 1 och 47 707 (88,9%) dos 2. Med dos 3 har 32 850 personer (65,9 %) över 18 år folkbokförda på Gotland hittills vaccinerat sig och ytterligare drygt 1 400 (68,7 %) personer är bokade. 
 
Erbjudande om att boka tid för dos 3 har nu gått ut till 44 519 personer. Av dessa har 74 % fått en vaccination och inklusive bokningar är täckningsgraden 77 %. Majoriteten av alla de som tagit en andra dos har fått erbjudande om en tredje dos. Det återstår endast ca 800 personer som ännu inte fått erbjudande om en tredje dos.  
 
Inför vecka 7 är bokningsläget lugnt och det finns gott om lediga tider på samtliga vaccinationsställen.