Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vaccinationsbokningen av dos fyra öppen för personer från 80 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att en fjärde dos covidvaccin ska rekommenderas personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemtjänst eller hemsjukvård samt personer som är 80 år eller äldre. Vid vaccinationstillfället ska det ha gått minst fyra månader sedan dos 3.
Att en fjärde dos nu rekommenderas dessa grupper beror på att risken att drabbas av allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder. Vaccin skyddar mot sjukdom, allvarlig sjukdom och död i covid-19, och därför rekommenderar nu Folkhälsomyndigheten att de som löper störst risk för allvarlig sjukdom erbjuds en andra påfyllnadsdos.

Bokningen är öppen

Bokningen är redan nu öppen och görs via telefon på 0498-26 98 00 (vardagar klockan 06.30–16.00) eller via appen Alltid öppet. 
 
För personer boende på särskilt boende samt personer med hemsjukvård där vaccination på mottagning inte är möjlig kommer riktad information framöver. Beslut om hemvaccination tas av sjuksköterska i samråd med ansvarig läkare.
 
Vid vaccinationstillfället måste det ha gått minst fyra månader sedan dos 3. När det gått rekommenderad tid sedan dos 3 går det även bra att vaccinera sig på drop-in på Ica Maxi arena i Visby. 
 
I rekommendationen om en fjärde dos ingår inte hushållskontakter.