Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till ett samordningsmöte för kampanjen Gotland ställer om!

Publicerad 2022-02-11 08:01
Är du engagerad i frågor som rör energi- och klimatomställning? På arbetet eller kanske privat i en förening eller oganisation? Vill du vara med och bidra till att fler gotlänningar lär sig mer om de här frågorna? Välkommen till samordningsmöte för kampanjen "Gotland ställer om".

Tillsammans skapar vi innehållet i kampanjen. Samordningsmötena är till för att vi ska utbyta tankar, kanske samarrangera aktiviteter, knäcka idéer om hur fler kan lockas att delta på aktiviteter och så vidare. Länsstyrelsen bjuder under våren 2022 in till tre samordningsmöten, detta är nummer två.

Preliminärt program

Samordning av aktiviteter och föreläsning om klimatpsykologi för förändringsarbete med Viktoria Vingmarker, psykolog och klimathandläggare på Länsstyrelsen i Västmanland.

Tid: 17 februari klockan 15:00 – 17:00.
Plats: Mötet kommer ske digitalt, länk skickas ut efter anmälan.

Mer information om mötet den 17 februari

Energicentrum Gotlands hemsida, information om initiativet och om hur du kan vara delaktig